ПИСМА ДО ПОИСКВАНЕ

В този нов раздел на блога решихме да публикуваме мисли, думи и преживявания във формата на виртуални писма. Получатели на тези писма са всички наши приятели и читатели. Всеки от вас може да напише своето писмо и да ни го изпрати на iskamdatikaza@gmail.com

ПОЩЕНСКА КУТИЯ

1. Писмо от Испания

2. Писмо от България