26 март 2013

Ако Животът беше ресторант

Ако Животът беше ресторант, как ли щеше да протече един обяд в него?...

 
...Може би така.
 
Клиент: Добър ден!
 
Сервитьор: Добър ден! Добре дошли в живота, заповядайте нашето меню.
 
Клиент: Какво ще ми предложите за пиене?
 
Сервитьор:...Една студена вода!