07 юни 2012

Една цигара свобода

Обичах да гледам как бай Кольо пуши цигара. Той пушеше така, както японките церемониално поднасят чай- бавно и плавно, с ритуално внимание към всеки детайл на жестовете при държането на цигарата и всмукването от нея. Това не беше нервното, сприхаво пушене на пушачите по улицата- това беше ренесансова поезия.