13 октомври 2011

10 прилики между жените и колите

1. Жените, както колите, при първата среща изглеждат без забележка - все едно не са карани, никой дори не е влизал в тях, не се е качвал!
2. Жените, както колите, след третата година ползване започват да показват слабостите си - бързо гаснат, трудно палят, когато е по-студено.

10 октомври 2011

10- те Божии заповеди на "Герб"

1. Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от финансовата криза ...да нямаш Цветан Цветанов, освен Бойко Борисов.

2. Не си прави кумир и никакво изображение...Просто отиди в централата на "Герб"- изображенията са отпечатани и се раздават безплатно.